Deklaracja uczestnictwa w zajęciach + Regulamin

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach + Regulamin

Szanowni Państwo,W związku podjęciem przez spółkę Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. decyzji o zmianie Regulaminu oraz stawki członkowskiej w ramach Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki w zakładce "dokumenty" przekazujemy Deklarację uczestnictwa w zajęciach oraz Regulamin Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.


Uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi informacjami i dokumentami.

Jednocześnie w przypadku akceptacji i chęci kontynuacji zajęć bardzo prosimy o złożenie do Biura Akademii Piłkarskiej Marcovia-Marki przy ul.Wspólnej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r, następujących dokumentów:

  • wersji papierowej wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w wybranych zajęciach,
  • dokumenty potwierdzające zniżki w cenniku (kserokopie).

W grudniu br. przeprowadzimy sesję zdjęciową zawodników w ramach drużyn na nową stronę Marcovia Marki oraz wręczymy drobne świąteczne upominki. O terminie zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem bezpośrednich trenerów. Ze względu na warunki covid, odbędą się one w kameralnych grupach zdodnie z zasadami epidemicznymi w tym zakresie.

Wysokość składki członkowskiej Akademii Piłkarskiej Marcovia Marki od 1 stycznia 2021 r. wynosi: 

1)          150 zł miesięcznie - piłka nożna (120 zł miesięcznie z Marecką Kartą Mieszkańca lub Marecką Kartą Dużej Rodziny);

2)          100 zł miesięcznie - piłka ręczna (80 zł miesięcznie z Marecką Kartą Mieszkańca lub Marecką Kartą Dużej Rodziny);

3)          120 zł miesięcznie – cheerleading (96 zł miesięcznie z Marecką Kartą Mieszkańca lub Marecką Kartą Dużej Rodziny).

  • W przypadku, gdy członkami Akademii jest rodzeństwo, wówczas składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% kwoty głównej dla danej sekcji.
  • Skorzystanie z uprawnień do wnoszenia niższych składek członkowskich wskazanych w niniejszym Regulaminie, przysługuje wyłącznie w jednym wybranym wariancie i obliczana jest od kwoty głównej dla danej sekcji.

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są zawodnicy pierwszych drużyn seniorskich piłki nożnej i piłki ręcznej, którzy występują w rozgrywkach właściwych związków sportowych.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Maciej Goławski
Dyrektor Sportowy AP Marcovia Marki

 

Kontakt

Akademia Piłkarska Marcovia - Marki
ul. Wspólna 12
05-270 Marki

Dyrektor Sportowy
Maciej Goławski
e-mail: m.golawski@mareckieinwestycje.pl
603 325 351

Kierownik klubu
Konrad Król
e-mail: k.krol@marcovia-marki.pl
785 704 014

Sekretariat
Andrzej Wróblewski - płatności, bieżące sprawy organizacyjne
e-mail: biuro@marcovia-marki.pl
603 316 879

Koordynator sekcji piłki nożnej
Aleksander Kraśnicki
512 521 008

Koordynator sekcji piłki ręcznej dziewcząt
Małgorzata Buksakowska
605593881

Koordynator organizacyjny piłki ręcznej i cheerleadingu
Agnieszka Żołądkowicz
603319582

Numer kontaktowe dostępne w godz. 12:00-20:00

Płatności za dany miesiąc dokonujemy przelewem na poniższy numer konta:

64 1240 6003 1111 0010 4894 8011

Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
ul. Wspólna 40
05-270 Marki

e-mail: biuro@marcovia-marki.pl
www: www.marcovia-marki.pl

 

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa